SALDO

grundformsekvestrerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsekvestrerbar
pos indef sg u gensekvestrerbars
pos indef sg n nomsekvestrerbart
pos indef sg n gensekvestrerbarts
pos indef pl nomsekvestrerbara
pos indef pl gensekvestrerbaras
pos def sg no_masc nomsekvestrerbara
pos def sg no_masc gensekvestrerbaras
pos def sg masc nomsekvestrerbare
pos def sg masc gensekvestrerbares
pos def pl nomsekvestrerbara
pos def pl gensekvestrerbaras
komp nomsekvestrerbarare
komp gensekvestrerbarares
super indef nomsekvestrerbarast
super indef gensekvestrerbarasts
super def no_masc nomsekvestrerbaraste
super def no_masc gensekvestrerbarastes
super def masc nomsekvestrerbaraste
super def masc gensekvestrerbarastes
csekvestrerbar-/sekvestrerbar
smssekvestrerbar-