SALDO

grundformsensträng
mönsternn_2u_mening
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomsensträng
sg indef gensensträngs
sg def nomsensträngen
sg def gensensträngens
pl indef nomsensträngar
pl indef gensensträngars
pl def nomsensträngarna
pl def gensensträngarnas
cisensträngs/sensträngs-
cmsensträngs/sensträngs-
smssensträngs-