SALDO

grundformsexualiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsexualiserbar
pos indef sg u gensexualiserbars
pos indef sg n nomsexualiserbart
pos indef sg n gensexualiserbarts
pos indef pl nomsexualiserbara
pos indef pl gensexualiserbaras
pos def sg no_masc nomsexualiserbara
pos def sg no_masc gensexualiserbaras
pos def sg masc nomsexualiserbare
pos def sg masc gensexualiserbares
pos def pl nomsexualiserbara
pos def pl gensexualiserbaras
komp nomsexualiserbarare
komp gensexualiserbarares
super indef nomsexualiserbarast
super indef gensexualiserbarasts
super def no_masc nomsexualiserbaraste
super def no_masc gensexualiserbarastes
super def masc nomsexualiserbaraste
super def masc gensexualiserbarastes
csexualiserbar-/sexualiserbar
smssexualiserbar-