SALDO

grundformsexuell
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsexuell
pos indef sg u gensexuells
pos indef sg n nomsexuellt
pos indef sg n gensexuellts
pos indef pl nomsexuella
pos indef pl gensexuellas
pos def sg no_masc nomsexuella
pos def sg no_masc gensexuellas
pos def sg masc nomsexuelle
pos def sg masc gensexuelles
pos def pl nomsexuella
pos def pl gensexuellas
komp nomsexuellare
komp gensexuellares
super indef nomsexuellast
super indef gensexuellasts
super def no_masc nomsexuellaste
super def no_masc gensexuellastes
super def masc nomsexuellaste
super def masc gensexuellastes
csexuell-/sexuell
smssexuell-