SALDO

dokumentation (pdf)

shakande

⇧[2]shaka PRIM

shakande (nn)

[korpus]

* *