SALDO

dokumentation (pdf)

sidbyte

⇧[2]byte planhalva

sidbyte (nn)

[korpus]


1
PRIM byta_sida
*