SALDO

grundformsidnumrerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsidnumrerbar
pos indef sg u gensidnumrerbars
pos indef sg n nomsidnumrerbart
pos indef sg n gensidnumrerbarts
pos indef pl nomsidnumrerbara
pos indef pl gensidnumrerbaras
pos def sg no_masc nomsidnumrerbara
pos def sg no_masc gensidnumrerbaras
pos def sg masc nomsidnumrerbare
pos def sg masc gensidnumrerbares
pos def pl nomsidnumrerbara
pos def pl gensidnumrerbaras
komp nomsidnumrerbarare
komp gensidnumrerbarares
super indef nomsidnumrerbarast
super indef gensidnumrerbarasts
super def no_masc nomsidnumrerbaraste
super def no_masc gensidnumrerbarastes
super def masc nomsidnumrerbaraste
super def masc gensidnumrerbarastes
csidnumrerbar-/sidnumrerbar
smssidnumrerbar-