SALDO

grundformsignalera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivsignalerar
pres ind s-formsignaleras
pret ind aktivsignalerade
pret ind s-formsignalerades
impersignalera
inf aktivsignalera
inf s-formsignaleras
sup aktivsignalerat
sup s-formsignalerats
pres_part nomsignalerande
pres_part gensignalerandes
pret_part indef sg u nomsignalerad
pret_part indef sg u gensignalerads
pret_part indef sg n nomsignalerat
pret_part indef sg n gensignalerats
pret_part indef pl nomsignalerade
pret_part indef pl gensignalerades
pret_part def sg no_masc nomsignalerade
pret_part def sg no_masc gensignalerades
pret_part def sg masc nomsignalerade
pret_part def sg masc gensignalerades
pret_part def pl nomsignalerade
pret_part def pl gensignalerades