SALDO

grundformsignalerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsignalerbar
pos indef sg u gensignalerbars
pos indef sg n nomsignalerbart
pos indef sg n gensignalerbarts
pos indef pl nomsignalerbara
pos indef pl gensignalerbaras
pos def sg no_masc nomsignalerbara
pos def sg no_masc gensignalerbaras
pos def sg masc nomsignalerbare
pos def sg masc gensignalerbares
pos def pl nomsignalerbara
pos def pl gensignalerbaras
komp nomsignalerbarare
komp gensignalerbarares
super indef nomsignalerbarast
super indef gensignalerbarasts
super def no_masc nomsignalerbaraste
super def no_masc gensignalerbarastes
super def masc nomsignalerbaraste
super def masc gensignalerbarastes
csignalerbar-/signalerbar
smssignalerbar-