SALDO

grundformsignifikant
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsignifikant
pos indef sg u gensignifikants
pos indef sg n nomsignifikant
pos indef sg n gensignifikants
pos indef pl nomsignifikanta
pos indef pl gensignifikantas
pos def sg no_masc nomsignifikanta
pos def sg no_masc gensignifikantas
pos def sg masc nomsignifikante
pos def sg masc gensignifikantes
pos def pl nomsignifikanta
pos def pl gensignifikantas
komp nomsignifikantare
komp gensignifikantares
super indef nomsignifikantast
super indef gensignifikantasts
super def no_masc nomsignifikantaste
super def no_masc gensignifikantastes
super def masc nomsignifikantaste
super def masc gensignifikantastes
csignifikant-/signifikant
smssignifikant-