SALDO

dokumentation (pdf)

själv

⇧[2]en PRIM

själv (pn)

[korpus]


3
PRIM i_egen_hög_person i_egen_person självisk

82
anklagelse självanklagelse
arbeta självverksamhet
bedrägeri självbedrägeri
berätta jagform
berömma självberöm
bestämma självbestämd
beteende självskadebeteende
betraktelse självbetraktelse
bevara självbevarande självbevarande2
biografi självbiografi
destruktiv självdestruktiv
distansera självdistanserad
döda självmord
foto selfie
förakt självförakt
förbränna självförbrännande
förebråelse självförebråelse
föreställning jagföreställning
förhärligande självförhärligande självförhärligande2
förnedra självförnedring
förneka självförnekare självförnekelse
försjunken självförsjunken
förstärka självförstärkande
försvar2 självförsvar
förtröstan självförtröstan
förtära självförtärande
förverkligande självförverkligande
förvärva självförvärvad
förälskelse narcissism
göra självgjord
ha egen
häckling självhäckling
hävda_sig självhävdelse
iaktta själviakttagelse
immun autoimmun
ironi självironi
kontroll självkontroll
kritik självkritik
kännedom självkännedom
kärlek självkärlek
makt2 självsvåldig
medvetande självmedvetande
motsäga självmotsägelse
mål4 självmål
parodi självparodi
patient självskadepatient
plåga masochism späka
porträtt självporträtt
psykoanalys självanalys
rannsakan självrannsakan
reparera självreparerande
risk självrisk
rätt2 självtäkt
skryt självskryt
spegla självbespeglande självbespeglande2
späkning självspäkning
starta självstarta
suggestion självsuggestion
tilltro självförtroende
torka självtorka
tvivel självtvivel
tvivla självtvivlande
tända_eld självförbränning2
uppfattning2 självuppfattning
uppleva självupplevd
uppoffring självuppoffring
upptagenhet självbespegling
utlämna2 självutlämnande
utplåna självutplånande
vidhäfta självhäftande
visa exhibitionism
välja självvald
värdera2 självaktning
vålla självförvållad
äckel själväckel
ändamål självändamål
ömka självömkande