SALDO

dokumentation (pdf)

sjukdom

⇧[2]sjuk PRIM

sjukdom (nn)

[korpus]


181
PRIM besvär3 bråck diabetes förkylning gulsot infektion inflammation krämpa patologisk pest sjuka sjukdomsfall sjukdomsförlopp sjukdomstillstånd sot2 åkomma
A-vitaminbrist avitaminos
B-vitaminbrist beriberi
alm almsjuka
analöppning hemorrojder
andnöd astma krupp
anus analsjukdom
aorta aortasjukdom
apa apsjukdom
barnaföderska mjölkfeber
ben bensår
bi majsjuka
bindväv bindvävssjukdom
biyngel yngelröta
blod blodsjukdom cyanos
blodkärl kärlkramp kärlsjukdom luftemboli
blöda blödarsjuka
brist bristsjukdom
cell cancer
djur kastsjuka
efter konvalescens
feber febersjukdom malaria
flera multisjuk
folk folksjukdom
fot liktorn
framkalla sjukdomsalstrande
frukt fruktskorv
får kringsjuka
följd följdsjukdom
förlamning polio
förstora akromegali elefantsjuka
gallblåsa gallsten
gnagare harpest
havandeskap havandeskapsförgiftning
hjärna demens hjärnsjukdom
hjärta blåsjuka fetthjärta hjärtsjukdom
hjärta+kärl2 hjärt-_och_kärlsjukdom
hud akne eksem hudsjukdom impetigo knölros lepra skorv svamp3
hund knix2 rabies
husdjur mjältbrand
huvudvärk migrän
häst fång3 galla2 kvarka kvickdrag mugg3 rots snip2
höft ischias
immunbrist immunbristsjukdom
immunförsvar aids
järn sideros
kalvko kalvningsfeber
katt kattpest
koncentrationsstörning+överaktivitet DAMP
kramp epilepsi
kreatur kreaturssjukdom
kräfta kräftpest
kvinna kvinnosjukdom
kvinna+reproduktionsorgan adnexasjukdom
led2 gikt reumatism
lever cirros fettlever skrumplever
livmoder livmoderframfall
livsstil livsstilssjukdom
lokal2 endemi
lunga asbestos bröstlidande dammlunga emfysem järnlunga lungsjukdom lungtuberkulos
lymfkörtel bubon
mage magsjukdom
magra tvinsot
mental autism manodepressiv mentalsjukdom oligofreni schizofreni
nerv nervsjukdom neurit2 neuros
nervsystem MS ataxi danssjuka
njure njursjukdom njursten skrumpnjure
nötkreatur blåtunga galna_kosjukan mul-_och_klövsjuka sommarsjuka2 trumsjuka
plötslig anfall2
potatis bladrullsjuka brunröta
psykisk psykos
ryggrad skolios spondylos
sköldkörtel myxödem struma
smitta epidemi
smittsam dysenteri farsot kolera könssjukdom mässling
somna sömnsjuka
sova narkolepsi
spädbarn spädbarnssjukdom torsk3
strålning strålsjuka
syn synsjukdom
säd stråbassjukdom
sädesslag vitaxighet
talorgan foniatrisk
tand karies tandröta
tarm tarmsten tarmvred
urinera urinstämma
utslag2 bältros fläcktyfus herpes
virus virussjukdom
välfärdssamhälle välfärdssjukdom
värpa värpsjuka
vävnad kallbrand knuta tumör vävnadssjukdom
växa jätteväxt
växt blötröta mjöldagg mosaiksjuka rost2 växtsjukdom
yrkesarbete yrkessjukdom
äppelträd äppelskorv
ärftlig konduktor2
åder åderbråck åderförkalkning
ålderdom ålderssjukdom
öga ögonsjukdom
öra öronsjukdom

28
bok läkarbok
efterkänning eftersläng sviter
ersättning2 sjukersättning
fastställa diagnos
fortskridande progressiv3
framkalla sjukdomsframkallande
frånvaro sjukfrånvaro
fysiologi patofysiologi
förebygga friskvård
förhistoria anamnes sjukdomshistoria
förklaring sjukdomsförklaring
försvaga tärande
journal sjukjournal
klassa sjukdomsklassad
ledig sjukledig
lindring läkedom
löneavdrag sjukavdrag
ofarlig godartad
ofullgången abortiv2
orsak etiologisk
pension sjukpension
spontan idiopatisk2
stämpla4 sjukdomsstämpla
symtom sjukdomssymptom
uppvisa positiv7
åldrande geriatrisk