SALDO

dokumentation (pdf)

sjukhus

⇧[2]bota PRIM

sjukhus (nn)

[korpus]


24
PRIM Löwenströmska_sjukhuset behandlingsenhet behandlingsrum dagavdelning klinik klinisk kurhus lasarett regionsjukhus sjukhem sjukstuga
Göteborg Sahlgrenska_universitetssjukhuset
Solna Karolinska_universitetssjukhuset
barn barnsjukhus
cancer Radiumhemmet
djur djursjukhus
epidemi epidemisjukhus
hög+säkerhet högsäkerhetssjukhus
lungtuberkulos sanatorium
mentalvård mentalsjukhus
militär fältsjukhus
sjukvårdsutbildning undervisningssjukhus
terminalvård hospis
universitet universitetssjukhus

15
avdelning sjukhusavdelning
biträde ekonomibiträde
bädd sjukhusbädd
chef sjukhusdirektör
dubbelrum halvenskild
entré sjukhusentré
födsel sjukhusfödsel
korridor sjukhuskorridor
ren sjukhusren
rundvandring rond2
sal sjukhussal
säng sjukhussäng
sårinfektion sjukhussjuka
vänja hospitalisera
vård2 sjukhusvård