SALDO

dokumentation (pdf)

skada

⇧[2]sönder PRIM

skada (vb)

[korpus]


38
PRIM angripa2 förnär gå_åt2 lädera skada2 skadande skadlig slå_sig sträcka_sig2 till_förfång tilltufsad tilltyga vanställa
brand brandskadad
brist handikappad invalid
eldsvåda rökskadad
frost frostbiten
fukt fuktskadad
gift2 förgifta
halv halvskadad
hjärna hjärnskadad
inte oskadad oskadlig skona
kant kantstött
knä knäskadad
krock krockskadad
kropp lemlästa såra
led2 vricka
lyfta förlyfta_sig
länge långtidsskadad
oljeutsläpp oljeskadad
psykisk miljöskadad
ryggmärg ryggmärgsskadad
skjuta skottskada2
strålning strålningsskadad

8
beteende självskadebeteende
djur skadedjur
insekt skadeinsekt
kreatur okynnesfä
patient självskadepatient
skjuta skadskjuta
sköta omplåstra se_om