SALDO

dokumentation (pdf)

skaka2

⇧[2]skaka göra

skaka2 (vb)

[korpus]


5
PRIM skaka_om skakande3
av skaka_av2
inte oskakad
ner skaka_ner2
*