SALDO

grundformskalär
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomskalär
pos indef sg u genskalärs
pos indef sg n nomskalärt
pos indef sg n genskalärts
pos indef pl nomskalära
pos indef pl genskaläras
pos def sg no_masc nomskalära
pos def sg no_masc genskaläras
pos def sg masc nomskaläre
pos def sg masc genskaläres
pos def pl nomskalära
pos def pl genskaläras
komp nomskalärare
komp genskalärares
super indef nomskalärast
super indef genskalärasts
super def no_masc nomskaläraste
super def no_masc genskalärastes
super def masc nomskaläraste
super def masc genskalärastes
cskalär-/skalär
smsskalär-