SALDO

dokumentation (pdf)

skamrodnad

⇧[2]rodnad skam

skamrodnad (nn)

[korpus]

* *