SALDO

dokumentation (pdf)

skatt

⇧[2]betala PRIM

skatt (nn)

[korpus]


65
PRIM accis avdrag beskatta fögderi grundskatt gärd2 inkomsttaxering intäktschablon kronofogde källskatt objektskatt pålaga skatta skattebas skattebelopp skattebetalande skattebetalare skattebetalning skattekil skattekrona skattemedel skattemässig skattsedel tionde utskyld
alkohol alkoholskatt
arv arvsskatt
bensin bensinskatt
bil bilskatt
bilköp bilaccis
energi energiskatt
engångs engångsskatt
extra bevillning
fastighet fastighetsskatt
fiende brandskatt
förmögenhet förmögenhetsskatt
genomsnitt genomsnittsskatt
gåva gåvoskatt
hotfull skattespöke
hund hundskatt
inkomst inkomstskatt
kilometer kilometerskatt
kommun kommunalskatt
konsumtion konsumtionsskatt
kronan kronoutskyld
kvarstå kvarskatt
lyxkonsumtion lyxskatt
marginalinkomst marginalskatt
mervärde mervärdesskatt
noll nolltaxerare
obetald restantier restskatt
omsättning omsättningsskatt
preliminär preliminärskatt
produktion produktionsskatt proms
punktvis punktskatt
påvestolen peterspenning
symbol symbolskatt
tillbaka återbäring
trängsel trängselskatt
utan skattefri
utgift utgiftsskatt
vara4 varuskatt
vinstdelning vinstdelningsskatt

51
allergisk skatteallergisk
andel skattesats
avdrag skatteavdrag
befrielse skattebefrielse
brott skattebrott
chockbesked skattesmäll
fiffel skattefiffel
fråga3 skattefråga
fusk skattefusk
förpliktad skattepliktig skattskyldig
höjning skattehöjning
indriva publikan skatteindrivare skattmas
ingenjör skatteingenjör
inkomst skatteinkomst
insamla skatteuppbörd
intäkt skatteintäkt
kverulant skattekverulant
lag skattelag
moral skattemoral
myndighet skattemyndighet
nivå skattenivå
politik skattepolitik
princip skatteprincip
protest skatteprotest
reduktion skattereduktion
reform skattereform
regel skatteregel
revolt skatterevolt
rättslig skatterättslig
skala2 skatteskala
subvention skattesubvention
subventionera skattesubventionerad
system skattesystem
sänkning skattesänkning
tabell skattetabell
tak2 skattetak
teknik2 skatteteknisk
tillägg skattetillägg
trixa2 skattetrixare
tryck skattetryck
tynga skattetyngd
underlag2 skatteunderlag
undfly skatteflykt
utjämning skatteutjämning
uttag skatteuttag
vägra skattevägran
ärende2 skatteärende
återbetalning skatteåterbäring