SALDO

grundformskattefinansierad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomskattefinansierad
pos indef sg u genskattefinansierads
pos indef sg n nomskattefinansierat
pos indef sg n genskattefinansierats
pos indef pl nomskattefinansierade
pos indef pl genskattefinansierades
pos def sg no_masc nomskattefinansierade
pos def sg no_masc genskattefinansierades
pos def sg masc nomskattefinansierade
pos def sg masc genskattefinansierades
pos def pl nomskattefinansierade
pos def pl genskattefinansierades