SALDO

dokumentation (pdf)

skatteskala

⇧[2]skala2 skatt

skatteskala (nn)

[korpus]

* *