SALDO

dokumentation (pdf)

skeppsfolk

⇧[2]skeppsmanskap PRIM

skeppsfolk (nn)

[korpus]

* *