SALDO

dokumentation (pdf)

skinnbit

⇧[2]bit skinn

skinnbit (nn)

[korpus]

*
1
sy laska2