SALDO

dokumentation (pdf)

skorpa2

⇧[2]skal PRIM

skorpa (nn)

[korpus]

* *