SALDO

dokumentation (pdf)

skrapa

⇧[2]avlägsna PRIM

skrapa (vb)

[korpus]


15
PRIM raka3 raspa riva2 skrapa2 skrapande
av skrapa_av
bort skrapa_bort
botten bottenskrapa
hud fnas
hästhov verka3
ihop skrapa_ihop2
inte oskrapad
ner skrapa_ner
samman skrapa_samman2
ut skrapa_ut

3
ljud skrap
lott skraplott
sår skrapsår