SALDO

grundformskrattlysten
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomskrattlysten
pos indef sg u genskrattlystens
pos indef sg n nomskrattlystet
pos indef sg n genskrattlystets
pos indef pl nomskrattlystna
pos indef pl genskrattlystnas
pos def sg no_masc nomskrattlystna
pos def sg no_masc genskrattlystnas
pos def sg masc nomskrattlystne
pos def sg masc genskrattlystnes
pos def pl nomskrattlystna
pos def pl genskrattlystnas
komp nomskrattlystnare
komp genskrattlystnares
super indef nomskrattlystnast
super indef genskrattlystnasts
super def no_masc nomskrattlystnaste
super def no_masc genskrattlystnastes
super def masc nomskrattlystnaste
super def masc genskrattlystnastes
cskrattlysten-/skrattlysten
smsskrattlysten-