SALDO

dokumentation (pdf)

skrift

⇧[2]skriva PRIM

skrift (nn)

[korpus]


22
PRIM paleografi pränt skriftdrag skriftenlig skriftsystem
bild bildskrift
blind blindskrift
chiffer chifferskrift
fonetisk ljudskrift
forma skrivstil
forntida fornskrift
hemlig lönnskrift
latinsk uncial
majuskel majuskelskrift
minuskel minuskelskrift
runa runskrift
spegelvänd spegelskrift
stavelse stavelseskrift
sten inskrift
sumerer kilskrift
vacker kalligrafi skönskrift

12
avlägsna radera
dator teckentolkning
konst2 skriftkonst
obegriplig bokstavssallad
se läsa
språk skriftspråk
synintryck skriftbild
tecken bokstav skrivtecken
uttal läsuttal
överföra transkribera translitterera