SALDO

grundformskrytsam
mönsterav_1_stum
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomskrytsam
pos indef sg u genskrytsams
pos indef sg n nomskrytsamt
pos indef sg n genskrytsamts
pos indef pl nomskrytsamma
pos indef pl genskrytsammas
pos def sg no_masc nomskrytsamma
pos def sg no_masc genskrytsammas
pos def sg masc nomskrytsamme
pos def sg masc genskrytsammes
pos def pl nomskrytsamma
pos def pl genskrytsammas
komp nomskrytsammare
komp genskrytsammares
super indef nomskrytsammast
super indef genskrytsammasts
super def no_masc nomskrytsammaste
super def no_masc genskrytsammastes
super def masc nomskrytsammaste
super def masc genskrytsammastes
cskrytsam-/skrytsam
smsskrytsam-