SALDO

dokumentation (pdf)

skudda_stoftet_av_sina_fötter

⇧[2]ge_sig_av PRIM

skudda_stoftet_av_fötterna (vbm), skudda_stoftet_av_sina_fötter (vbm)

[korpus]

* *