SALDO

grundformsläpa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivsläpar
pres ind s-formsläpas
pret ind aktivsläpade
pret ind s-formsläpades
impersläpa
inf aktivsläpa
inf s-formsläpas
sup aktivsläpat
sup s-formsläpats
pres_part nomsläpande
pres_part gensläpandes
pret_part indef sg u nomsläpad
pret_part indef sg u gensläpads
pret_part indef sg n nomsläpat
pret_part indef sg n gensläpats
pret_part indef pl nomsläpade
pret_part indef pl gensläpades
pret_part def sg no_masc nomsläpade
pret_part def sg no_masc gensläpades
pret_part def sg masc nomsläpade
pret_part def sg masc gensläpades
pret_part def pl nomsläpade
pret_part def pl gensläpades
csläp-/släp
smssläp-