SALDO

grundformsläpa ut
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivsläpar ut
pres ind s-formsläpas ut
pret ind aktivsläpade ut
pret ind s-formsläpades ut
impersläpa ut
inf aktivsläpa ut
inf s-formsläpas ut
sup aktivsläpat ut
sup s-formsläpats ut
pres_part nomsläpande ut
pres_part gensläpandes ut
pret_part indef sg u nomutsläpad/släpad ut
pret_part indef sg u genutsläpads/släpads ut
pret_part indef sg n nomutsläpat/släpat ut
pret_part indef sg n genutsläpats/släpats ut
pret_part indef pl nomutsläpade/släpade ut
pret_part indef pl genutsläpades/släpades ut
pret_part def sg no_masc nomutsläpade/släpade ut
pret_part def sg no_masc genutsläpades/släpades ut
pret_part def sg masc nomutsläpade/släpade ut
pret_part def sg masc genutsläpades/släpades ut
pret_part def pl nomutsläpade/släpade ut
pret_part def pl genutsläpades/släpades ut