SALDO

grundformslätstruken
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomslätstruken
pos indef sg u genslätstrukens
pos indef sg n nomslätstruket
pos indef sg n genslätstrukets
pos indef pl nomslätstrukna
pos indef pl genslätstruknas
pos def sg no_masc nomslätstrukna
pos def sg no_masc genslätstruknas
pos def sg masc nomslätstrukne
pos def sg masc genslätstruknes
pos def pl nomslätstrukna
pos def pl genslätstruknas
komp nomslätstruknare
komp genslätstruknares
super indef nomslätstruknast
super indef genslätstruknasts
super def no_masc nomslätstruknaste
super def no_masc genslätstruknastes
super def masc nomslätstruknaste
super def masc genslätstruknastes
cslätstruken-/slätstruken
smsslätstruken-