SALDO

grundformslätstryka
mönstervb_4a_flyga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivslätstryker
pres ind s-formslätstryks/slätstrykes
pres konj aktivslätstryke
pres konj s-formslätstrykes
pret ind aktivslätströk
pret ind s-formslätströks
pret konj aktivslätströke
pret konj s-formslätströkes
imperslätstryk
inf aktivslätstryka
inf s-formslätstrykas
sup aktivslätstrukit
sup s-formslätstrukits
pres_part nomslätstrykande
pres_part genslätstrykandes
pret_part indef sg u nomslätstruken
pret_part indef sg u genslätstrukens
pret_part indef sg n nomslätstruket
pret_part indef sg n genslätstrukets
pret_part indef pl nomslätstrukna
pret_part indef pl genslätstruknas
pret_part def sg no_masc nomslätstrukna
pret_part def sg no_masc genslätstruknas
pret_part def sg masc nomslätstrukne
pret_part def sg masc genslätstruknes
pret_part def pl nomslätstrukna
pret_part def pl genslätstruknas
cslätstryk-/slätstryk
smsslätstryk-