SALDO

grundformslå följe
mönstervbm_4ml1_slå
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivslår följe
pres ind s-formslås följe
pret ind aktivslog följe
pret ind s-formslogs följe
pret konj aktivsloge följe
pret konj s-formsloges följe
imperslå följe
inf aktivslå följe
inf s-formslås följe
sup aktivslagit följe
sup s-formslagits följe
pres_part nomslående följe
pres_part genslåendes följe