SALDO

grundformslö
mönsterav_1_ny
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomslö
pos indef sg u genslös
pos indef sg n nomslött
pos indef sg n genslötts
pos indef pl nomslöa
pos indef pl genslöas
pos def sg no_masc nomslöa
pos def sg no_masc genslöas
pos def sg masc nomslöe
pos def sg masc genslöes
pos def pl nomslöa
pos def pl genslöas
komp nomslöare
komp genslöares
super indef nomslöast
super indef genslöasts
super def no_masc nomslöaste
super def no_masc genslöastes
super def masc nomslöaste
super def masc genslöastes
cslö-/slö
smsslö-