SALDO

dokumentation (pdf)

slafs

⇧[2]slafsa PRIM

slafs2 (nn)

[korpus]

* *