SALDO

grundformslarvig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomslarvig
pos indef sg u genslarvigs
pos indef sg n nomslarvigt
pos indef sg n genslarvigts
pos indef pl nomslarviga
pos indef pl genslarvigas
pos def sg no_masc nomslarviga
pos def sg no_masc genslarvigas
pos def sg masc nomslarvige
pos def sg masc genslarviges
pos def pl nomslarviga
pos def pl genslarvigas
komp nomslarvigare
komp genslarvigares
super indef nomslarvigast
super indef genslarvigasts
super def no_masc nomslarvigaste
super def no_masc genslarvigastes
super def masc nomslarvigaste
super def masc genslarvigastes
cslarvig-/slarvig
smsslarvig-