SALDO

grundformslutlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomslutlig
pos indef sg u genslutligs
pos indef sg n nomslutligt
pos indef sg n genslutligts
pos indef pl nomslutliga
pos indef pl genslutligas
pos def sg no_masc nomslutliga
pos def sg no_masc genslutligas
pos def sg masc nomslutlige
pos def sg masc genslutliges
pos def pl nomslutliga
pos def pl genslutligas
komp nomslutligare
komp genslutligares
super indef nomslutligast
super indef genslutligasts
super def no_masc nomslutligaste
super def no_masc genslutligastes
super def masc nomslutligaste
super def masc genslutligastes
cslutlig-/slutlig
smsslutlig-