SALDO

grundformsmältbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsmältbar
pos indef sg u gensmältbars
pos indef sg n nomsmältbart
pos indef sg n gensmältbarts
pos indef pl nomsmältbara
pos indef pl gensmältbaras
pos def sg no_masc nomsmältbara
pos def sg no_masc gensmältbaras
pos def sg masc nomsmältbare
pos def sg masc gensmältbares
pos def pl nomsmältbara
pos def pl gensmältbaras
komp nomsmältbarare
komp gensmältbarares
super indef nomsmältbarast
super indef gensmältbarasts
super def no_masc nomsmältbaraste
super def no_masc gensmältbarastes
super def masc nomsmältbaraste
super def masc gensmältbarastes
csmältbar-/smältbar
smssmältbar-