SALDO

grundformsmåsupa
mönstervb_4m_ljuda
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivsmåsuper
pres ind s-formsmåsups
pres konj aktivsmåsupe
pres konj s-formsmåsupes
pret ind aktivsmåsöp
pret ind s-formsmåsöps
pret konj aktivsmåsöpe
pret konj s-formsmåsöpes
impersmåsup
inf aktivsmåsupa
inf s-formsmåsupas
sup aktivsmåsupit
sup s-formsmåsupits
pres_part nomsmåsupande
pres_part gensmåsupandes
csmåsup-/småsup
smssmåsup-