SALDO

dokumentation (pdf)

smygimpuls

⇧[2]impuls i_smyg

smygimpuls (nn)

[korpus]

* *