SALDO

grundformsolbelyst
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsolbelyst
pos indef sg u gensolbelysts
pos indef sg n nomsolbelyst
pos indef sg n gensolbelysts
pos indef pl nomsolbelysta
pos indef pl gensolbelystas
pos def sg no_masc nomsolbelysta
pos def sg no_masc gensolbelystas
pos def sg masc nomsolbelyste
pos def sg masc gensolbelystes
pos def pl nomsolbelysta
pos def pl gensolbelystas
komp nomsolbelystare
komp gensolbelystares
super indef nomsolbelystast
super indef gensolbelystasts
super def no_masc nomsolbelystaste
super def no_masc gensolbelystastes
super def masc nomsolbelystaste
super def masc gensolbelystastes
csolbelyst-/solbelyst
smssolbelyst-