SALDO

grundformsolbränd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsolbränd
pos indef sg u gensolbränds
pos indef sg n nomsolbränt
pos indef sg n gensolbränts
pos indef pl nomsolbrända
pos indef pl gensolbrändas
pos def sg no_masc nomsolbrända
pos def sg no_masc gensolbrändas
pos def sg masc nomsolbrände
pos def sg masc gensolbrändes
pos def pl nomsolbrända
pos def pl gensolbrändas
komp nomsolbrändare
komp gensolbrändares
super indef nomsolbrändast
super indef gensolbrändasts
super def no_masc nomsolbrändaste
super def no_masc gensolbrändastes
super def masc nomsolbrändaste
super def masc gensolbrändastes
csolbränd-/solbränd
smssolbränd-