SALDO

dokumentation (pdf)

som_oftast

⇧[2]ofta PRIM

som_oftast (abm)

[korpus]

* *