SALDO

dokumentation (pdf)

som_smort

⇧[2]bra PRIM

som_smort (abm)

[korpus]

* *