SALDO

grundformsomatisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomsomatisk
pos indef sg u gensomatisks
pos indef sg n nomsomatiskt
pos indef sg n gensomatiskts
pos indef pl nomsomatiska
pos indef pl gensomatiskas
pos def sg no_masc nomsomatiska
pos def sg no_masc gensomatiskas
pos def sg masc nomsomatiske
pos def sg masc gensomatiskes
pos def pl nomsomatiska
pos def pl gensomatiskas
komp nomsomatiskare
komp gensomatiskares
super indef nomsomatiskast
super indef gensomatiskasts
super def no_masc nomsomatiskaste
super def no_masc gensomatiskastes
super def masc nomsomatiskaste
super def masc gensomatiskastes
csomatisk-/somatisk
smssomatisk-