SALDO

grundformsopa ut
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivsopar ut
pres ind s-formsopas ut
pret ind aktivsopade ut
pret ind s-formsopades ut
impersopa ut
inf aktivsopa ut
inf s-formsopas ut
sup aktivsopat ut
sup s-formsopats ut
pres_part nomsopande ut
pres_part gensopandes ut
pret_part indef sg u nomutsopad/sopad ut
pret_part indef sg u genutsopads/sopads ut
pret_part indef sg n nomutsopat/sopat ut
pret_part indef sg n genutsopats/sopats ut
pret_part indef pl nomutsopade/sopade ut
pret_part indef pl genutsopades/sopades ut
pret_part def sg no_masc nomutsopade/sopade ut
pret_part def sg no_masc genutsopades/sopades ut
pret_part def sg masc nomutsopade/sopade ut
pret_part def sg masc genutsopades/sopades ut
pret_part def pl nomutsopade/sopade ut
pret_part def pl genutsopades/sopades ut