SALDO

grundformspäka
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivspäker
pres ind s-formspäks/späkes
pret ind aktivspäkte
pret ind s-formspäktes
imperspäk
inf aktivspäka
inf s-formspäkas
sup aktivspäkt
sup s-formspäkts
pres_part nomspäkande
pres_part genspäkandes
pret_part indef sg u nomspäkt
pret_part indef sg u genspäkts
pret_part indef sg n nomspäkt
pret_part indef sg n genspäkts
pret_part indef pl nomspäkta
pret_part indef pl genspäktas
pret_part def sg no_masc nomspäkta
pret_part def sg no_masc genspäktas
pret_part def sg masc nomspäkte
pret_part def sg masc genspäktes
pret_part def pl nomspäkta
pret_part def pl genspäktas
cspäk-/späk
smsspäk-