SALDO

grundformspänna fast
mönstervbm_2ap1_känna
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivspänner fast
pres ind s-formspänns fast/spännes fast
pret ind aktivspände fast
pret ind s-formspändes fast
imperspänn fast
inf aktivspänna fast
inf s-formspännas fast
sup aktivspänt fast
sup s-formspänts fast
pres_part nomspännande fast
pres_part genspännandes fast
pret_part indef sg u nomfastspänd/spänd fast
pret_part indef sg u genfastspänds/spänds fast
pret_part indef sg n nomfastspänt/spänt fast
pret_part indef sg n genfastspänts/spänts fast
pret_part indef pl nomfastspända/spända fast
pret_part indef pl genfastspändas/spändas fast
pret_part def sg no_masc nomfastspända/spända fast
pret_part def sg no_masc genfastspändas/spändas fast
pret_part def sg masc nomfastspände/spände fast
pret_part def sg masc genfastspändes/spändes fast
pret_part def pl nomfastspända/spända fast
pret_part def pl genfastspändas/spändas fast