SALDO

dokumentation (pdf)

spendersam

⇧[2]frikostig PRIM

spendersam (av)

[korpus]


1
PRIM spendersamhet
*