SALDO

grundformspränga
mönstervb_2m_väga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivspränger
pret ind aktivsprängde
imperspräng
inf aktivspränga
sup aktivsprängt
pres_part nomsprängande
pres_part gensprängandes
cspräng-/spräng
smsspräng-